Kierownictwo projektowe

Kierownictwo mniejszych i średnich projektów budowlanych, w tym

Jako bezpośrednia asysta dla inwestora lub głównego wykonawcy.