Management konsultant

Możemy wzmocnić optymalizację Twego przedsięwzięcia/biznesu poprzez doradctwo oraz konkretne wykonawstwo w zakresie rozwoju produktów, organizacji czy relacji z klientami/rynkiem.

Wspólnie definiujemy te obszary Twego przedsięwzięcia, w których nasza pomoc mogłaby przynieść korzyści.
 
Poniżej obszary i procesy, które w szczególności możemy wspomóc:

Rozwój produktów
Rozwój organizacji i zarządzania
Klienci i rynek
 • Kierownictwo projektowe 
 • Analizy zapotrzebowania 
 • Specyfikacje wymogów 
 • Kalkulacje biznesowe 
 • Konstrukcja i specyfikacje 
 • Prototypy 
 • Weryfikacja / testowanie 
 • Serie próbne  
 • Procesy produkcyjne 
 • Lansowanie na rynku
 • Analizy 
 • Generowanie konceptów  
 • Formułowanie strategi 
 • Struktura organizacyjna 
 • Procesy 
 • Komunikacja 
 • Rekrutacje personelu 
 • Rozwój kompetencji 
 • Sterowanie jakością 
 • Wdrożenie i weryfikacja
 • Analizy 
 • Strategia rynkowa 
 • Lansowanie nowych produktów 
 • Prezentacje    
 • Konferencje i spotkania 
 • Sterowanie stosunków z rynkiem / klientami

Skontaktuj nas w celu niezobowiącej dyskusji o możliwościach ewentualnej współpracy.