Współpraca z dunskimi przędsiebiorstwami

Dania jest interesującym rynkiem dla polskich przedsiębiorstw.
Pomimo swej niewielkiej powierzchni i ludności Dania wypełnia ważną rolę w Europie i jej wpływ na gospodarkę i politykę znacznie przewyższa jej stosunkową wielkość.

Gospodarkę Danii cechuje m.in. wysoki dochód narodowy BNP, internacjonalna organizacja i handel, innowacyjność oraz wiele silnie rozwiniętych przemysłów, np. okrętowy / marynistyczny, maszynowy, farmaceutyczny, rolniczy, żywnościowy,ochrony środowiska, budowlany, energetyczny i elektroniczny.

Dzięki niewielkiej odległosci i dobrych połączeń komunikacyjnych również współpraca między Polskimi i Duńskimi przedsiębiorstwami wzrasta, szczególnie dynamicznie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Oczekuje się, że ten wzrost będzie jeszcze bardziej intensywny w przyszłości.

Wspólne przedsięwzięcia z Duńskimi partnerami wymagają zrozumienia i strategicznego sterowania tych, naturalnych barier które tworzą różnice kulturalne, językowe, prawodawcze, wartościowe i postępowania.
Zapewnienie rozwoju bazalnych kompetencji we wzajemnym zrozumieniu kultur gospodarczych, w komunikacji i językowym porozumieniu często decyduje o sukcesie przedsięwzięcia.

Poprzez pochodzenie naszych pracownikow, ich wykształcenie, umiejętności i doświadczenie posiadamy unikalne kompetencje w tym zakresie i możemy pomóc we współpracy z Duńskimi partnerami, zarówno w Danii jak i w Polsce.

Oferujemy nasze usługi oraz/lub kierowanie projektami w wybranym zakresie następujących procesów:

Zakres naszych usłóg definiujemy razem z klientami w celu określenia rozwiązania, które odpowiada specyficznym wymogom.